KOOLITUSE TINGIMUSED

Kehtivad alates 21.02.2020

Käesolevad koolituse tingimused (edaspidi „Tingimused“) kehtivad kõikide koolituste, s.h seminaride, kursuste jms osas (edaspidi „Koolitus“), mida korraldab Starfish Academy OÜ, registrikood 12893718, asukoha aadress Pärnu maantee 148, Tallinn, Harju maakond, 11317 (edaspidi „Meie“). Palun lugege Tingimused hoolikalt läbi. Andke Meile teada, kui Teil tekib küsimusi seonduvalt Tingimustega.

1. Koolitusele registreerumine Koolitusele registreerumine toimub kodulehe http://starfish.academy/ (edaspidi „Veebileht“) kaudu. Palun sisestage kõik Veebilehel küsitud andmed ja arvestage, et loeme Teie poolt sisestatud andmed õigeteks. Loeme, et Te olete Koolitusele registreerunud pärast seda, kui olete vajutanud Veebilehel valitud Koolituse osas nuppu „esita tellimus“. Palun arvestage, et Koolitusele registreerumisega võtate endale kohustuse tasuda Meile Koolituse maksumus tervikuna.

2. Maksetingimused Koolituse eest tasumine toimub hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast Koolitusele registreerumist, kuid igal juhul enne Koolituse toimumist. Koolituse eest on võimalik tasuda Veebilehel toodud viisil (s.o pangalingi kaudu või krediitkaardiga), või ülekandega Meie arvelduskontole. Saadame Teile arve Koolituse tellimuses märgitud e-posti aadressile pärast Koolituse eest tasumist. Palun arvestage, et Meil on õigus mitte lubada Koolitusele isikut, kes ei ole täitnud maksetingimusi.

3. Registreeringu muutmine Koolitusel osaleja nime saate Meie nõusolekul muuta hiljemalt 2 (kaks) tööpäeva enne Koolituse algust. Saatke Meie e-posti aadressile info@starfish.academy vastavasisuline ettepanek. Teavitame Teid oma otsusest hiljemalt 1 (üks) päev enne Koolituse algust.

4. Koolitusest loobumine ja Koolituse edasilükkamine Te ei saa loobuda Koolitusest, millele olete registreerunud. Te saate ühel korral edasi lükata Koolitusel osalemise, millele olete registreerunud, ainult järgnevatel tingimustel: (1) kui olete saatnud Meile Koolituse edasilükkamise teate 15 või enam päeva enne Koolituse algust, saate registreeruda Meie järgmisele analoogsele Koolitusele, mille maksumus ei ületa edasilükatud Koolituse eest makstud summat; (2) kui olete saatnud Meile Koolituse edasilükkamise teate 5 – 14 päeva enne Koolituse algust, võimaldame Teil tasu eest (50 € + km) registreeruda järgmisele Meie poolt korraldatavale Koolitusega analoogsele koolitusele, mille maksumus ei ületa edasilükatud Koolituse eest makstud summat; (3) Teil ei ole võimalik edasi lükata Koolitusel osalemist, kui Koolituse alguseni on jäänud 4 päeva või vähem.

5. Koolitusel osalemine Eeldame, et Koolitusele registreeritud osaleja osaleb Koolitusel Koolituse algusest lõpuni. Meil on õigus Koolitusele hiljem saabunuid Koolitusele mitte lubada.

6. Koolituse ärajäämine või muutmine Meil on õigus Koolitus ära jätta või muuta Koolituse toimumise kuupäeva ja kellaaega. Teavitame Teid Koolituse ärajäämisest vähemalt 1 (üks) päev ette.

Koolituse ärajäämise korral on Teil õigus: (1) osaleda samal koolitusel mõnel teisel kuupäeval, või (2) valida uus koolitus, mille maksumus ei ületa Koolituse eest makstud summat, või (3) saada Koolituse eest makstud summa tagasi.

7. Raha tagasi garantii Meie jaoks on tähtis, et Koolitus on Teile kasulik. Seetõttu maksame Teile Koolituse maksumuse tagasi, kui tunnete pärast Koolituse kogumahus läbimist, et Te ei saanud koolituselt midagi kasulikku. Palun teavitage Meid e-posti aadressil info@starfish.academy eelpooltoodust hiljemalt 7 päeva jooksul pärast Koolituse lõppemist ning selgitage oma soovi.

8. Autoriõigused Koolitusmaterjalide kõik autoriõigused kuuluvad Meile, s.o Starfish Academy OÜ, (registrikood 12893718). Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine, mistahes moel reprodutseerimine, levitamine ja tõlkimine ilma Meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

9. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks Koolitusele registreerumisega annate Te Meile selge ja teadliku nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks Tingimuste kohaselt. Töötleme Teie järgnevaid isikuandmeid: Teie nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, arvelduskonto number, sünniaeg, elukoha- või tarneaadress, küsitluste kaudu saadud andmed perekonnaseisu, sissetuleku, soo, vanuse, hariduse ja tarbimiseelistuste kohta ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud koolituse pakkumiseks. Me kanname Teie isikuandmed Meie kliendiregistrisse ja kasutame Teie isikuandmeid Teile teenuste osutamiseks, Meie teenuste edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks.

Starfish Academy privaatsustingimustega tutvuge SIIN.

STARFISH ACADEMY OÜ

info@starfish.academy

+372 600 0662

Uuri lisa:

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
Kontaktvorm EST

© 2024 Starfish. Kõik õigused kaitstud.